Copyright? 2003-2023  北京科洋世纪科技发展有限公司版权所有
    电话:010-64432360, 64432085    传真:010-64432192    地址:北京市朝阳区胜古中路2号院金基业大厦707室    邮编:100029
京ICP备10052023号-1    
主营产品:

Druck压力传感器,德鲁克Druck,压力控制器,PACE1000,PACE5000,PACE6000,DPI705E,大气压传感器,DPI620,DPI612,UNIK5000,ADROIT6200,PTX5072

京公网安备 11010502035250号